Lokmacı

Lokmacı olmak elbette, lokmanın nasıl yapılacağını bilmenin de ötesinde lokma tatlısının ustası, erbabı olmaktır. Bunu da kendi kendine “ben lokmacıyım” şeklinde söyleme, kendi kendine “lokmacı” unvanı verme şeklinde de değil, bizzat lokmasını yiyenlerin, söylediği verdiği bir unvandır lokmacı. Lokmacı şu, lokmacı bu diye isminin önüne unvan takar insanalar. Bunu bilmeyenler ise de kendi kendilerine derler lokmacı şu isim, lokmacı bu isim diye.

Lokmacı olabilmek için lokmanın kıvamını yakalamış ve bu kıvamı korumuş, geliştirmiş ve insanlara da sürekli bir şekilde beğendirmiş olmak gerekir. Yoksa toplum hemen, “filancanın lokması var ya …”, “filanca şu lokmacı yok mu…” diye ağzı sulanarak anlatmaz. Yurttaşın lokma derken ağzı sulanmıyorsa o kişiye de lokmacı demez. O unvanı da onun isminin önüne layık görmez. Meslekten gelenler, mesleğin ehli, erbabı olanlar bilir bu durumu. Bildiğinden de kendi kendine lokmacı demezler.

Onlar, insanların, ne kadar çok insanın, kendilerine lokmacı dediyse o kadar çok lokmacı olduklarının da farkındadırlar. Mesel dükkan açmak, mesele tabela yaptırmak, mesele reklam ilanı bastırmak, mesele kıyak arabalar almak değildir lokmacı olmada. Bunlarda gerekir elbette. Dükkanı olmayan lokmacıyı vatandaş nerden bilsin ki. Arabası, reklamı, sitesi, ilanı olmayanı yurttaş nereden bilecek, nasıl ulaşacak, lokmasını nasıl yiyecek, iyi lokmacı olup olmadığında nasıl karar verecek? İyi lokma ustası, reklamını yapar, dükkanı, arabasını hazırlar, ilanını yapar, reklamını yapar, sitesini yaptırır. İyi lokma ustası tüm bunları lezzetini daha çok insana tattırmak, daha çok insanın bu lezzetini beğenmesini sağlamak için yapar. Ne kadar çok insan beğenirse lokmasının lezzetini, ne kadar çok insan lokmacı filan kes der ise, o kadar çok kazanacağını da bilir.

Lokmacı, kıvamında erbap, kıvamında ustadır. Mesleki olma hali, psikolojik ve ruhsal olarak da olaya yol verir. Lokmacı, lokması yendikten sonra dua edilmesini sağlayan ustadır. Duaya vesiledir. İyi lezzet gönülden gelen duanın da gücüdür.

Lokmacıların böylesi dini, ruhani bir yönü edebi ve değeri de vardır. Lokmacı dini vecibeleri de bilir bu değer yargılarının anlamına her daim hürmetini gösterir.

 


 

Lokmacı